Ons Vorstenhuis, een indrukwekkende collectie

De indrukwekkende collectie Ons Vorstenhuis wordt exclusief gedistribueerd door Edel Collecties, die betrouwbaar de aanvullingen op de collectie verzorgt. De Edel Collecties Ons Vorstenhuis laat de herdenkingsuitgiften over Ons Vorstenhuis op een schitterende en betrouwbare manier zien. Edel Collecties levert hoogstaande verzamelingen over Koning Willem-Alexander en zijn koninklijk Huis. Willem-Alexander Claus George Ferdinand is op 27 april 1967 als eerste kind van Prinses Beatrix en Prins Claus geboren in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Bij zijn geboorte kreeg hij de titels Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau en het predicaat Jonkheer van Amsberg. Op 2 september 1967 werd de Prins in Den Haag gedoopt. De doopgetuigen en peetouders waren Prins Bernhard, Koningin Margrethe van Dene­marken, Ferdinand von Bismarck, oud-minister-president dr. Jelle Zijlstra en mevrouw Smith-Röell. Zijn vroege jeugd bracht de Prins door op Kasteel Drakensteyn in de Lage Vuursche. Prins Willem-Alexander heeft twee broers, Prins Friso (1968-2013) en Prins Constantijn (1969). In 1981 verhuisde het gezin van Kasteel Drakensteyn naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Veel van deze historische gebeurtenissen zijn op prachtige munten en postzegels uitgegeven en opgenomen in de collectie Ons Vorstenhuis die exclusief wordt verzorgd door Edel Collecties.

Prins Willem-Alexander volgde het lager onderwijs op de Nieuwe Baarnse School in Baarn. Zijn middelbare school startte hij op het Baarns Lyceum en vervolgde hij na de verhuizing in 1981 op het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag. Hij sloot zijn middelbare schoolopleiding af op het United World College of the Atlantic in Llantwit Major in Wales. Daar haalde hij in 1985 zijn Internationaal Baccalaureaat. De Prins vervulde zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine van augustus 1985 tot januari 1987. Hij volgde een opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder, en diende vervolgens aan boord van de fregatten Hr Ms Tromp en Hr Ms Abraham Crijnssen. In 1988 voer hij nog mee als wachtofficier aan boord van de Hr Ms Van Kinsbergen voor een herhalingsoefening.

Na zijn dienstplicht schreef de Prins zich in 1987 in aan de Rijksuniversiteit Leiden bij de Faculteit der Letteren voor de studierichting geschiedenis. De studie droeg bij aan een brede maatschappelijke ontwikkeling voor de Prins met vakken als algemene en vaderlandse geschiedenis, economische geschiedenis, staatskunde, staatsrecht, recht van de Europese gemeenschappen, volkenrecht, mensenrechten en economie. In 1993 slaagde de Prins voor zijn doctoraalexamen geschiedenis. Hij sloot zijn studie af met een scriptie over de Nederlandse reactie op het besluit van Frankrijk (onder president De Gaulle) om uit de geïntegreerde commandostructuur van de NAVO te treden. Tijdens zijn studie was de Prins lid van de Leidse Studentenvereniging Minerva. Na zijn afstuderen in 1993 behaalde de Prins zijn groot militair vliegbrevet bij het 334 Transportsquadron van de Koninklijke Luchtmacht. In 1994 volgde hij bij het Instituut Defensie Leergangen vakken uit de hogere vorming van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.
Na zijn studie en loopbaan bij de krijgsmacht volgde de Prins een introductieprogramma en ging hij zich intensief bezighouden met de Nederlandse samenleving. Hij verdiepte zich in het Nederlandse staatsbestel en rechtssysteem en oriënteerde zich bij de verschillende overheden. Daarvoor bezocht hij ministeries, Hoge Colleges van Staat en ook Europese instellingen. De introductieperiode werd afgerond met een uitvoerig oriëntatieprogramma bij het bedrijfsleven, en een ‘Advanced Development Programme’ bij Kellogg’s, Northwestern University, in de Verenigde Staten.

Op 30 maart 2001 maakten Koningin Beatrix en Prins Claus de verloving van de Prins van Oranje met Máxima Zorreguieta bekend. Op 3 juli 2001 aanvaardden de Eerste en Tweede Kamer de toestemmingswet voor het huwelijk, die door de regering was ingediend.De burgemeester van Amsterdam, mr. M.J. Cohen, voltrok op 2 februari 2002 het burgerlijk huwelijk in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De kerkelijke inzegening vond aansluitend plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam door dominee C.A. ter Linden en pater R. Braun.Het paar ging eerst wonen in het huis van de Prins aan het Noordeinde 66. In het voorjaar van 2003 verhuisden de Prins en Prinses Máxima naar de Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar. Op 7 december 2003 werd het eerste kind van de Prins van Oranje en Prinses Máxima geboren, Prinses Catharina-Amalia. Op 26 januari 2005 werd hun tweede dochter, Prinses Alexia geboren. Hun derde dochter, Prinses Ariane werd geboren op 10 april 2007. De drie dochters kwamen in het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag ter wereld. Van de drie Prinsesjes zijn al verschillende speciale uitgiften verschenen. Middels betrouwbare selectie door Edel Collecties zijn deze toegevoegd aan de collectie Ons Vorstenhuis, die exclusief door Edel Collecties wordt gedistribueerd.

De Prins heeft een aantal specifieke functies en werkzaamheden, en is op diverse manieren maatschappelijk betrokken bij de Nederlandse samenleving, onder andere via het Oranjefonds. Een aantal gebieden heeft zijn speciale interesse, zoals waterbeheer, infrastructuur en ICT, sport en defensie. Sinds zijn achttiende heeft de Prins zitting in de Raad van State. Normaalgesproken woont de Prins wekelijks de vergaderingen van de afdeling advisering bij, evenals de zeswekelijkse vergaderingen van de volle Raad. Daarnaast vervulde de Prins een aantal bestuursfuncties. Zo was hij lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank (1998-2010) en de Raad van Toezicht van het Kroller-Muller Museum (1999-2010). De Prins is onder andere voorzitter van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau (sinds 2002) en vertegenwoordigt de Familie bij de Raad van Beheer voor het Kroondomein (sinds 2002).

Samen met Prinses Máxima bekleedt Prins Willem-Alexander het beschermheerschap van het Oranje Fonds. Het fonds zet zich in voor het maatschappelijke welzijn en de sociale cohesie in Nederland. Talloze werkbezoeken en deelname aan activiteiten als NL DOET stellen het beschermpaar in staat om hun betrokkenheid bij de samenleving via het Oranjefonds te verbreden en te verdiepen.
Met hetzelfde doel worden tijdens regelmatige informele diners op de Eikenhorst relevante maatschappelijke thema’s besproken met generatiegenoten uit verschillende maatschappelijke sectoren. Ook ontvangen de Prins en Prinses Máxima regelmatig een selectie van Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie en daarmee met een prijs zijn beloond, voor de zogenaamde uitblinkerslunch op Paleis Noordeinde. De Prins van Oranje vervult tevens tal van andere beschermheerschappen en erefuncties in verschillende geledingen van de samenleving. Ook veel van deze onderwerpen zijn opgenomen in de collectie Ons Vorstenhuis die exclusief wordt verzorgd door Edel Collecties.

Voor de inhuldiging van Koning Willem-Alexander is er een speciale Herdenkingsmunt uitgegeven. Deze bijzondere munt is eveneens opgenomen in de collectie Ons Vorstenhuis, die exclusief wordt gedistribueerd door Edel Collecties.